ANIMA

Inspiracją dla powstania tej kolekcji była m.in. jungowska koncepcja archetypów. Wg niej każdy z nas składa się – w różnych proporcjach – z energii żeńskiej i męskiej.

Anima oznacza także duszę i oddech. Stąd płynne i nieregularne formy biżuterii, które symbolizują wewnętrzne przepływy energii.

To manifest współczesnej kobiety – świadomej swojej wewnętrznej siły.

Anima to pochwała dla oryginalności i indywidualizmu. Jest zachętą do bycia sobą i życia na własnych zasadach.